Baggrund

Når ord som bioteknologi, gensplejsning og kloning nævnes bliver mange skeptiske. For fem år siden viste undersøgelser, at 33% af befolkningen ikke troede, at gener er en naturlig del af majs. Derfor virker det naturligvis skræmmende for mange, når medierne fortæller, at forskere har gensplejset bl.a. majs. Takket være den åbne debat er kendskabet til bioteknologi forbedret indenfor de sidste par år, men stadig er indsigten hos mange ikke tilstrækkelig til, at de kan følge med og tage stilling til de forsøg og lovforslag, der debatteres.

Netop med det formål at oplyse og udvide kendskabet til bioteknologi startede Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, UNF, i samarbejde med Det Naturvidenskabelige Fakultet på Aarhus Universitet i 1999 en bioteknologisk sommerskole for folkeskoleelever og siden gymnasieelever.

Begrænsningerne for sommerskolerne er imidlertid det forholdsvis beskedne antal mulige deltagere. Derudover er de elever, som henvender sig til sommerskolen, allerede så interesserede i emnet, at de vil bruge en uge af deres sommerferie på det. Derfor udsprang ideen til Biotech Tour. Biotech Tour vil kunne nå ud til alle gymnasier i Danmark og har flere formål for øje: At udbrede kendskabet til bioteknologi yderligere. At unge, der ønsker at gøre bioteknologi til deres levevej finder den helt rette uddannelse for dem, men også, at unge, der ikke nødvendigvis vil beskæftige sig med bioteknologi videre i livet, får bioteknologi som en del af deres almene viden og dermed bliver bedre rustet til at kunne forholde sig til emnet.