Folkene bag

Biotech Cammp 2003 Joan Sørensen og Sine Arvedsen var i 2000 blandt initiativtagerne til landets første bioteknologiske sommerskole, Biotech Camp, og har været undervisere og medkoordinatorer i alle årene. Sommerskolen har i løbet af dens fire år udviklet sig til en årlig ugelang begivenhed med mere end 40 gymnasieelever fra Danmark, Norge og Sverige - den største naturvidenskabelige sommerlejr i Norden. Se mere om sommerskolen på www.biotech.unf.dk.


Natur i TeltetDet Naturvidenskabelige Fakultet på Aarhus Universitet, Ingeniørskolen i Århus og ungdomsuddannelserne afholder hvert år i Århus Festuge arrangementet Natur I Teltet. I det store telt midt på Rådhuspladsen i Århus, tages imod et bredt publikum samt inviterede skoleklasser og børneinstiuitioner. Ved teltets mange stande undervises og demonstreres indenfor alle Naturvidenskabens grene. Joan og Sine har i flere år bidraget med arrangeringen af og undervisningen ved flere af standene i Natur i Teltet.


Joan Sørensen Joan Sørensen startede på molekylærbiologistudiet i 1997 og har gennem årene udover sit studium passet en lang række poster og opgaver. Heriblandt først næstformand og siden formand i foreningen af foreningen Ungdommens Naturvidenskabelige Forening Århus (UNF Århus). Joan har desuden i flere år været studievejleder for molekylærbiologi og nanoteknologi, og har siddet i institutbestyrelsen og undervisningsudvalget på Molekylærbiologisk Institut, AU.
Joan Ilsø Sørensen, joan@biotechtour.dkSine ArvedsenSine Arvedsen startede på biologistudium i 1997 og har ved siden af sit studium været involveret i en lang række projekter. Sine er i øjeblikket næstformand i UNF Århus og har gennem årene passet næsten alle typer opgaver i foreningen. Gennem sit studium har hun været på længere studieophold i Sverige og Brasillien, og gennem sit arbejde i UNF har hun i flere år været kontaktperson for det nordiske samarbejde med søsterorganisationer i Norge og Sverige.
Sine Kongsbak Arvedsen, sine@biotechtour.dk