Hvad laver vi?

Vi ønsker at give eleverne mulighed for at få en forståelse af bioteknologien ved selv at lave forsøg. Undervisningen vil blive forsøgt tilrettelagt til den enkelte klasses niveau, lige fra introduktionen om DNA, Det Centrale Dogme, og til mere specialiserede emner som f.eks. immunforsvaret med tilhørende forsøg.

Den overordnede struktur af et dagsprogram er skitseret nedenfor. Der kan læses mere om de foreløbige øvelser på
Temadag 1: Anvendelse af PCR til at producere et DNA fingerprint fra en hårsæk.
Temadag 2: Kloning.
Temadag 3: Detektion af transgene planter.
Temadag 4: Immunforsvaret.

7.30 Ankomst til skole
8.15-8.30 Laboratorieintroduktion:"opførsel i laboratoriet",håndtering af pipetman.
8.30-9.15 Teoretisk gennemgang af øvelsens emne.
9.15-9.45 Gennemgang af øvelsen
9.45-14.00 Øvelse evt. afbrudt af pauser/ventetid hvor teorien bliver gennemgået.
14.15-16.00 Afsluttende gennemgang og teori af øvelsen. Herefter etisk oplæg og debat.
16.00 Fri

I løbet af temadagen, vil vi lægge op til en etisk diskussion omkring bioteknologi. Emner som kloning af mennesker, gentests og GMOer som ofte bliver dominerende og baseret på følelser vil være blandt de oplagte emner.
Vi ønsker at give eleverne en bred introduktion til de etiske aspekter forbundet med brug af bioteknologi, så de får en indsigt i, hvad bioteknologien kan bruges til, for at udstyre dem med bedre værktøjer til at tage stilling til de etiske spørgsmål, som bliver rejst i lovforslag og medier.

Hvis du har et emne du synes kunne være interessant, så kontakt os, vi er meget interesserede i at få input. Det kan være vi kan finde et forsøg og oplæg, som passer til dit emne.

Vi vil efterhånden forsøge at opbygge en række emner og tilhørende forsøg, som læreren kan vælge imellem, til sin klasse.

Vi vil medbringe alle materialer og udstyr til forsøgene, og alle ungdomsuddannelser skulle derfor have mulighed for at bestille en ~temadag~. Nogle forsøg vil kræve lokaler, som kan opklassificeres, så det vil ikke være alle forsøg, som vi kan tilbyde at udføre på alle ungdomsuddannelser.