Introduktion

Biotech Tour er et nyt tilbud til undervisningen i bioteknologi, hvor unge, engagerede undervisere holder temadage for gymnasieklasser i området bioteknologi og genteknologi. Underviserne er nyuddannede fra universitetet, og medbringer alt nødvendigt udstyr og materiale til gennemførelsen af øvelser og teoretisk undervisning, f.eks. i PCR og kloning.

Temadagen, som varer en hel undervisningsdag, indeholder teoretiske oplæg, praktisk undervisning og etiske diskussioner. Niveauet vil tilrettelægges til den enkelte klasse, og kan bruges på ethvert trin i undervisningen, enten som introduktion eller som afslutning af et undervisningsforløb. Projektet bakkes op af såvel Undervisningsministeriet, universiteterne samt det private erhvervsliv. Tilbuddet er gratis og gælder gymnasier fra hele landet i perioden 1. december til 31. marts.

Projektet mangler stadig en mindre del af den totale finansiering for at kunne gennemføres. Endelig finansiering forventes at være på plads snarest.