Temadag 2: Kloning

Forsøget

Et Plasmid indeholder et fragment af genet lacZ, der koder for beta-galactosidase(produceres i tilstedeværelse af laktose og nedbryder laktose til galaktose og glukose). Plasmidet transformeres ind i en bakterie, som mangler lacZ fragmentet fra plasmidet. Når bakterien transformeres med plasmidet, vil den opnå et funktionsdygtigt lacZ produkt, beta-galactosidase, og hvis bakterien vokser på et medium indeholdende X-gal, vil bakterien kunne spalte X-gal, hvilket farver kolonien blå idet X er blåt.
Ved at klone et stykke "fremmed" DNA ind i plasmidet, vil lacZ fragmentet i plasmidet ikke kode for beta-galactosidase uvirksomt, og bakterien vil ikke kunne nedbryde stoffet X-gal, og man får derfor ikke produceret det blå X.

Teoretiske oplæg

Under forsøget vil restriktionsenzymer og transformation af DNA i bakterier blive gennemgået. Men også en grundig beskrivelse af det centrale dogme. Derudover vil vi naturligvis berøre, hvordan man kan kloning andre organismer, og den brug, som gensplejsede organismer har i dag. En diskussion om hvad vi ved, hvad vi tror og hvad vi forestiller os om kloning og dets rolle i fremtiden, vil blive den afsluttende diskussion på dagen.

Resultatet af dette forsøg vil først kunne observeres i dagene efter temadagen, men vi vil naturligvis medbringe "færdige plader", som eleverne kan kigge på samme dag, og så kan eleverne sammen med deres lærer kigge på deres egne plader en af de efterfølgende dage.