Temadag 3: Detektion af transgene planter

Forsøg

Eleverne får udleveret forskellige vævstyper fra transgene planter og kontrolplanter. De skal så via kromatografi og en inkubations test (X-Gluc test), hvor de transgene plante væv bliver blå finde ud af hvilke planter, der er transgene, altså GMOer. Dette er muligt, fordi producenterne af de transgene planter, udover genet med den ønskede egenskab, har indsat et markørgen, som f.eks. under særlige forhold gør planten blå. Dette gør de for at kunne teste om transformationen af genet til planten er lykkedes, men det kan altså også bruges af os til at finde den transgene plante.
De transgene planter i øvelsen analyseres for aktivitet af enzymerne nopalinsynthase, NOS og beta-glucuronidase, GUS. Disse enzymer kodes der kun for af T-DNA fra bakterien og ikke af plantens DNA og de er derfor en markør for at planten er transformeret. NOS aktivitet påvises vha. markørstoffet nopalin og GUS aktivitet påvises vha. et blåt farvestof inde i cellerne på de transgene planteceller.

Teoretiske oplæg

Hvad er transgene planter, GMOer, og hvad kan de bruges til. Fremstillingsmetoder af GMOer med hovedvægt på teorien bag det pågældende forsøg. Dvs. Overførsel af plasmid DNA fra bakterier til planteceller, tumorvæv i planter, plantehormoner. Historien om Agrobacterium tumefaciens' rolle i transformation af planter. Eksempler på hvad og hvordan der forskes i transgene planter og organismer på universiteter og i industrien på nuværende tidspunkt.

Diskussion

Hvad betyder vores viden og evne til at udnytte denne viden for vores samfund og vores syn på naturen. Betydningen af transgene planter i konventionelt landbrug for den øvrige natur (både flora og fauna). Er GMOer fundamentalt anderledes end det klassiske avlsarbejde?